Bakteriyofaj
Nedir ?
Bakteriyofaj
Tedavisinin Avantajları
Bakteriyofaj
Kullanıldığı Tedaviler

Bakteriyofaj Hakkında

Bakteriyofaj Nedir
Bakteriyofaj Nedir

Bakteriyofaj Nedir

Bakteriyofajlar –kısaca fajlar- spesifik olarak bakterileri tanıyıp enfekte ederek onları yok eden virüslerdir. Aslında, "bakteriyofaj" kelimesi "bakteri yiyen" anlamına gelir. Bakteriyofajlar canlı değildir, canlılık kazanmak ve çoğalabilmek için bakterilere ihtiyaç duyarlar. Yeryüzünde en çok bulunan organizmanın bakteriyofajlar olduğu düşünülmektedir. Öyle ki bakterilerin olduğu su kaynaklarında, deniz suyunda, tatlı su birikintilerinde, toprakta, bitkilerde, hayvanlar ve insanlarda bağırsak, akciğer, ağız ve cilt mikrobiyotası gibi birçok noktada bulunur. Fajlar, bakterilere özgüdür ve yalnızca bakteriler içinde çoğalırlar. Dolayısıyla insan hücreleri için tamamen zararsızdır. Bu seçilim s....
Devamını Oku
Etki Mekanizması Nasıldır
Etki Mekanizması Nasıldır

Etki Mekanizması Nasıldır

Bakteriyofajlar doğada bakterilerin bulunduğu her yerde, toprakta, sularda, bitki, insan ve hayvanlarda, okyanuslarda bulunurlar. Okyanuslar, dünyadaki en yoğun doğal faj kaynaklarına sahiptir. İnsanlarda da ağız, akciğer, bağırsak gibi birçok yerde bakteriyofaj bulunabilmektedir.Bakteriyofajlar üzerlerinde, hedef bakterileri tanıyabilecekleri reseptör moleküller taşır. Bu reseptörler ile bakterileri spesifik olarak tanır ve bağlanırlar. Fajlar bakterilere bağlandıktan sonra genetik materyallerini (DNA ya da RNA) bakteri içine aktarır ve bundan sonra kendi genlerini çoğaltmaya başlar. Bu sürecin devamında bakteriyofaj enfekte ettiği bakteriyi parçalar ve diğer bakterilere tutunarak bu süreci tekrarlar. Buna litik döngü denir, yani yıkıcı ve eritici süre&cced....
Devamını Oku
Tedavisi Nedir
Tedavisi Nedir

Tedavisi Nedir

Bakteriyofaj tedavisi, enfeksiyon sebebi olan bakterilere karşı tedavi amacıyla bakteriyofajların kullanılmasıdır. Bakteriyofajlar doğada en yaygın bulunan türlerden biridir, öyle ki dünya üzerinde faj sayısının yaklaşık 1031 olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle son 20 yılda çalışmalar, insan vücudunun doğal yapısında da birçok bölgede bakteriyofaj bulunabildiğini göstermiştir; örneğin ağız, akciğer, cilt, bağırsaklar gibi.  Bakteriyofajların insan vücudunda bulunduğu bazı noktalarBakteriyofajların keşfinden sonra, fajların bakterileri yok etme yetenekleri sayesinde birçok hastalıkta tedavi amaçlı kullanımı araştırılmaya başlanmıştır. Günümüzde akciğer, mesane ve bağırsak enfeksiyonları, akne, yaralar, enfekte protez, diyabet....
Devamını Oku
Tedavisinin Avantajları Nelerdir
Tedavisinin Avantajları Nelerdir

Tedavisinin Avantajları Nelerdir

Faj kullanımının avantajları, fajların ihtiyaç duyulan bölgeye göç etmesi, orada çoğalması, antibiyotik direncinden bağımsız bir şekilde etkinlik göstermesi olarak sayılabilir. Bakterilerin oluşturduğu biyofilm tabakalara karşı etkili olmaları da bir diğer avantajdır. Biyofilmler bakteriler tarafından salgılanan hücre dışı polimerlerle çevrili yoğun mikrobiyal hücre topluluklarıdır. Birçok bakteri türü enfeksiyon bölgesinde oldukça karmaşık yapıda ve antibiyotik dirençli biyofilmler oluşturabilir ve bu oluşum enfeksiyon tedavisini zorlaştıran bir durumdur. Ancak bakteriyofajlar bakterilerden çok daha küçüktür ve biyofilmlerin içine sızarak bakterileri enfekte edebilirler. Bakteriyofajların enzimleri, bakterilerin do....
Devamını Oku
Tedavisi Nasıl Uygulanır
Tedavisi Nasıl Uygulanır

Tedavisi Nasıl Uygulanır

Bakteriyofaj terapisinin uygulanmasında ilk önce tıbbi durumun gözden geçirildiği bir değerlendirme yapılır. Durum teşhis edilerek yapılan değerlendirmelerle hastanın bakteriyofaj tedavisine uygunluğu belirlenir ve hasta konu hakkında bilgilendirilir, tedavi seçenekleri konuşularak tedavi planlaması yapılır. Hastadan alınan kültür örneklerinde bakteriyolojik analizler yapılarak enfeksiyon bölgesinde hangi bakteri türünün ya da türlerinin bulunduğu belirlenir. Laboratuvar sonuçlarına dayanarak, mikrobiyolog tarafından tedavi için doğru bakteriyofaj seçilir ve buna uygun faj çözeltisi kullanılır. Enfeksiyon bölgesine göre bakteriyofaj genellikle lokal uygulamalar ile yapılır. Tedavi, doktorunuzun ön göreceği şekilde b....
Devamını Oku
Diyabetik Ayak Yaralarının Tedavisinde
Diyabetik Ayak Yaralarının Tedavisinde

Diyabetik Ayak Yaralarının Tedavisinde

Diyabetik ayak ülseri olarak da bilinen ayak yaraları diyabete bağlı gelişen, genellikle ayağın alt yüzeyinde ve bası noktalarında oluşan kronik yaralardır. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) Diyabet Atlası’na göre, 2013 itibarı ile Türkiye erişkin (20-79 yaş) nüfusta diyabet prevalansı %14.58’dir ve diyabet oranı ülkemizde beklenenden hızlı şekilde artmaktadır. Diyabete bağlı gelişen ayak ülserleri ise diyabetin en yaygın komplikasyonları arasında bulunmaktadır. Öyle ki diyabet hastalarının %15-20’si hayatlarının bir döneminde ayak ülseri sorunu yaşamaktadır.     Diyabetik ayak ülserlerinin iyileşmesi, yaraya eşlik eden enfeksiyon nedeniyle büyük ölçüde gecikir ve zorlaşır. Bu yaralarda enfeksiyon hemen tedavi e....
Devamını Oku
Ortopedik İmplant Enfeksiyonlarının Tedavisinde
Ortopedik İmplant Enfeksiyonlarının Tedavisinde

Ortopedik İmplant Enfeksiyonlarının Tedavisinde

Ortopedik implantlar çoğunlukla kemik fiksasyonu ve eklem protezleri için kullanılmaktadır. Kemik kırıklarında kullanılan geçici implantlar kemik iyileşmesinden sonra çıkarılırken eklem protezinde kullanılan implant hasarlı eklemin yerini alır ve işlevini devam ettirdiği sürece vücutta kalır. Ancak bu süreçte implantın bakteriyel enfeksiyonlara karşı oldukça hassas hale gelmesi söz konusudur.Eklem protezi ameliyatlarından sonra implant çevresinde gelişen mikroorganizmaların neden olduğu periprostetik eklem enfeksiyonu olarak bilinen enfeksiyonlar, hasta için risk oluşturan tedavisi zor enfeksiyonlardır. Eklem protezine giderek artan ihtiyaç ile birlikte bu enfeksiyonların görülme sıklığı da artmaktadır. İmplant ilişkili enfeksiyonlar kal&ccedi....
Devamını Oku
Osteomiyelit Tedavisinde
Osteomiyelit Tedavisinde

Osteomiyelit Tedavisinde

Osteomiyelit kemik enfeksiyonudur ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir;Kemik ucunun dışarıdan görüldüğü açık kemik kırıkları,Vücudun başka bir yerinden, örneğin kan yoluyla kemiğe yayılan enfeksiyonlar,Kemik çevresinde kan pıhtısında bakterilerin yerleşimine neden olan ve ikincil bir enfeksiyona yol açabilen travmatik yaralanmalar,Kemik bölgesinde biriken kan dolaşımındaki bakteriler. Daha sonra kemikteki bakteri bölgesi büyür ve kemiğin hasar görmesine neden olur.Kronik açık yaralar veya yumuşak doku enfeksiyonu ilerlediğinde kemik yüzeyine kadar uzanarak kemik enfeksiyonuna yol açabilir.Diyabet gibi bazı kronik durumlar osteomiyelit riskinizi artırabilir.Çoğu durumda, bir tür stafilokok b....
Devamını Oku

Yazılarımız

Diyabetik Ayak Yarası ve Bakteriyofaj Tedavisi
1 Temmuz 2021
Diyabetik Ayak Yarası Nedir?Şeker hastalığı, yüksek kan şekeri seviyeleriyle ilişkili metabolik bir hastalıktır. Diyabetik ayak yarası ise şe
...
İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinde yeni bir yöntem: Bakteriyofaj Tedavisi
1 Haziran 2021
İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir?İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), genellikle boşaltım sistemindeki bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. İdrar, no
...
Bakteriyofaj Tedavisi Hangi Ortopedik Hastalıklarda Kullanılabilir?
1 Mart 2021
Bakteriyel enfeksiyonlar her yaştan insanı etkileyen yaygın sağlık sorunlardan biridir. Bazı enfeksiyon hastalıklarında antibiyotikler ile kısa sü
...
Kronik Prostat İltihabında Bakteriyofaj Tedavisi
1 Şubat 2021
Kronik bakteriyel prostatit (prostat iltihabı), teşhisi zor ve hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen uzun sürel
...
Prostat İltihabı (Prostatit) Tedavisinde Bakteriyofaj Terapisi
1 Ocak 2021
Prostat iltihabı, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen ve her yaştan erkekte görülebilen yaygın bir hastalıktır. Neredeyse her
...
Bakteriyofaj: Virüs Dünyasının ‘’İyi’’ Virüsleri
1 Kasım 2020
Virüsler.. Covid-19 salgını nedeniyle özellikle 2020 yılında tüm dünyanın en çok konuşulan ve merak edilen konularından bir
...
Bakteriyofaj ve bakteriyofaj terapisi nedir?
1 Ekim 2020
Virüsler dendiğinde aklınıza ne geliyor? Bir hastalık nedeni mi? Korku verici bir şey mi? Muhtemelen cidden rahatsız edici has
...
Bakteriyofaj Tedavisi | Antibiyotik Direncine Bir Çözüm Olabilir Mi?
1 Ağustos 2020
“Covid-19, Dünya çapında milyonlarca insanı etkileyerek ve binlerce insanın ölümüne neden olarak küresel bir teh
...
Osteomiyelit (Kemik İltihabı) Tedavisinde Bakteriyofaj
1 Temmuz 2020
Osteomiyelit, yani kemik iltihabı, hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyebilen ve genel olarak bakterilerin neden olduğu bir kemik enfeksiy
...
Bakteriyofaj kullanımı neden yaygınlaşmadı
1 Nisan 2020
-Fajlar, 1928’de Penisilinin bulunması ile gündemden düşmüştür.-Antibiyotikler kısa sürede bulunup, kolayca raflard
...
Sarsıcı ve başarılı bir hasta tedavi örneği
1 Nisan 2020
2016 yılında Mısır’da  eşiyle birlikte tatildeyken gıda zehirlenmesine benzer yakınmaları olan Tom Patterson, durumu git gide ağırlaşmaya b
...

Bakteriyofaj

Bakteriyofaj Tedavi Merkezi
Bakteriyofaj Tedavi Merkezi Bakteriyofaj Tedavi Merkezi Bakteriyofaj Tedavi Merkezi Bakteriyofaj Tedavi Merkezi

Bakteriyofaj Tedavi Merkezi

Bakteriyofaj Tedavi Merkezi

Bakteriyofaj Tedavi Merkezi

Bakteriyofaj Tedavi Merkezi

Bakteriyofaj Tedavi Merkezi
Bakteriyofaj Tedavi Merkezi