Bakteriyofaj kullanımı neden yaygınlaşmadı

-Fajlar, 1928’de Penisilinin bulunması ile gündemden düşmüştür.

-Antibiyotikler kısa sürede bulunup, kolayca raflarda yerini almıştır.

-Antibiyotik yapımı, saklanması ve kullanımı pratiktir.

-Fajların doğasıyla ilgili oluşan komplikasyonlar şüphe oluşturmuştur.

-Uluslararası platformda, Rusça ve Gürcü diliyle yazılan makalaler anlaşılamamıştır.

Oysa şimdi;

Antibiyotiğe dirençli bakterilere karşı kısa sürede çözüm bulunamazsa 2050'de her üç saniyede bir kişinin bu bakteriler yüzünden öleceği söylenmektedir.

Artan antibiyotik direnci bir krize dönüşmek üzere olup günümüzde kaçınılmaz olarak alternatif bir tedavi yöntemi gerektirmektedir. Bu da bakteriyofajı yeniden gündeme taşıyıp bu kez daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bakteriyofajların temel özellikleri, bakteri virüslerinin biyolojileri, son derece özgün konakçı gereksinimi sebepleri ve enfeksiyonun moleküler süreçleri gibi konular açıklığa kavuşturulmuştur.


Bakteriyofaj Tedavi Merkezi Bakteriyofaj Tedavi Merkezi Bakteriyofaj Tedavi Merkezi Bakteriyofaj Tedavi Merkezi

Bakteriyofaj Tedavi Merkezi

Bakteriyofaj Tedavi Merkezi

Bakteriyofaj Tedavi Merkezi

Bakteriyofaj Tedavi Merkezi

Bakteriyofaj Tedavi Merkezi
Bakteriyofaj Tedavi Merkezi